drs. Pieter van Elsas

Pieter van Elsas

Pieter is sinds 1979 werkzaam als tandarts in de praktijk van Qyom Tandartsengroep (voorheen TGP-groepspraktijk). Van 1979 tot 1986 combineerde hij dit met een deeltijdaanstelling aan de Universiteit van Amsterdam bij de vakgroep Parodontologie.

Specialisatie

In de jaren negentig kreeg hij van de NVOI, (beroepsvereniging voor Implantologie) zijn erkenning als implantoloog. Veel patënten helpt hij, na doorverwijzing van collega tandartsen, bij complexere herstelbehandelingen. De behandelingen vinden plaats in zowel Amsterdam als Bloemendaal (vlakbij het NS-station).

Sinds 2006 is hij tevens weer part-time docent bij de Universiteit. Hij is aangesteld bij de specialistenopleiding tot tandarts-implantoloog aan de ACTA.