Klachtenregeling

 

Klachtenregeling

Wij streven naar een continue verbetering van onze zorg, en wij vinden het
belangrijk dat u tevreden bent. Ondanks alle aandacht en inzet kan het gebeuren dat
dit niet het geval is. Wij stellen het zeer op prijs dat u de moeite neemt om ons te
informeren over uw bevindingen, zeker als deze negatief van aard zijn. Alleen dan
kunnen we samen een oplossing zoeken.

U kunt uw opmerking, suggestie of klacht kenbaar maken bij uw behandelaar of de
receptie. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via 020 – 623 55 50, via
het klachtenformulier of per e-mail naar info@qyom.nl.
Vervolgens bespreken wij uw opmerkingen intern met de verantwoordelijke betrokkenen
en nemen wij binnen een drie dagen contact met u op.

Wij proberen samen met u een oplossing te vinden. Mocht dit onverhoopt niet lukken
dan is het goed om te weten dat u gebruik kunt maken van de KNMT klachtenregeling
waar wij bij zijn aangesloten.
Link naar https://www.knmt.nl/voor-patienten/help-ik-heb-een-klacht

De klachtenregeling van deze tandheelkundige beroepsorganisatie voldoet aan de eisen
die de Wet Klachtrecht Cliƫnten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De KNMT
kan bemiddelen of overgaan tot een formele behandeling van uw klacht en een
uitspraak doen. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden.
Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met het
Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), 0900 20 25 012 (0,90p.m.)
https://www.allesoverhetgebit.nl/contact/

 

Klachtenformulier

 

De heerMevrouw