QYOM TANDARTSEN

TARIEVEN 2023

Op uw rekening kunt u alle verrichtingen van de behandeling terugvinden aan de hand van codes. Als er materiaal- en techniekkosten zijn berekend, staan deze apart vermeld. Behandelcodes waar de materiaal- en techniekkosten afzonderlijk berekend worden herkent u aan het * achter de code. Materiaal- en/of techniekkosten worden 1 op 1 doorberekend. U heeft op aanvraag het recht de inkoopfactuur van de gemaakte kosten in te zien.

QYOM TANDARTSEN

INFOMEDICS

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.
Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

QYOM TANDARTSEN

SERVICEDESK

Als u een vraag heeft over uw rekening, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Hebben de veelgestelde vragen niet geleid tot een antwoord waar u iets mee kunt en heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036-2031900. De Servicedesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

QYOM TANDARTSEN

VRAGEN?

SPOED / EMERGENCY